Et stort tak til kunder og samarbejdspartnere for året der gik.

Det har været et hektisk år inden for fast ejendom og forsyningssikkerhed.

Først så vi senfølgerne af energikrisen forårsaget af krigen i Europa. Udsigten til en ny vintersæson med forsyningsusikkerhed, krydret med det nye ejendomsskattesystem, usikker rente- og finanspolitik, energipuljer/tilskud fra Energistyrelsen og afslutningsvis et splittet COP28, hvor værtslandet gør sit for at fastholde fossilt brændsel som forsyningskilde, gør det bestemt ikke nemt at navigere i, hvilket retning man skal gå som boligejer, forening eller virksomhed.

Fjernvarmerr-20i-20jorden-20--20Isoplus-1-png
Fjernvarmen rulles så småt ud fra de store byer og ind i de mindre villakvarterer. I langt de fleste tilfælde giver dette rigtig god mening, både økonomisk og miljømæssigt at få skrottet sin gas- eller oliekedel til fordel for denne opvarmningsform.


Udbuddet af installatører og entreprenører, som tilbyder hhv. varmepumper, solceller og energirenoveringer ses også at være i bedre ligevægt med markedsefterspørgslen, og det er langt hen ad vejen også muligt at få attraktive lånetilbud/finansieringsmuligheder til grøn og bæredygtig omstilling.


Alt ovenstående har lagt et stort pres på os energikonsulenter, og det ville også være løgn at sige, vi ikke har kunnet mærke presset og efterspørgslen. På trods af dette, har vi kunne fastholde kvaliteten og serviceniveauet, hvilket også afspejles i vores ⭐⭐⭐⭐⭐ Googleanmeldelser, som vi er rigtig stolte af.


Fremtiden byder ikke på mindre bæredygtighed, energioptimering og klimaneutralt byggeri.
I ændringerne til Bygningsreglementet er der indfaset grænseværdier på CO2-udledning for byggeri over 1000 m2 på 12 kg CO2-eq/m2/år. Ækvivalenten korrigerer for andre drivhusgasser som lattergas og metan. Ydermere skal byggeriets klimapåvirkning også dokumenteres på livscyklusanalyse (LCA). Der kommer forventeligt også grænser fra 2025 for byggeri under 1000 m2, ligeledes krav til byggepladsdrift og miljøpåvirkning herom samt stramninger af alt ovenstående fra 2027 og frem.


Foruden dette ses også stor efterspørgsel og interesse på bæredygtighedscertificeret byggeri som DGNB og EU Taksonomi (ESG) som jeg vil komme nærmere ind på i et andet indlæg.


For nu er der blot at sige tusind tak til samarbejdspartnere, kunder, ejendomsadministratorer og rådgivere for et rigtig godt 2023, og vi forbereder os på et lige så vildt og omfangsrigt 2024.


Glædelig jul og godt nytår.
Philip Christgau
Indehaver, CM5.