SIDSTE FRIST | Energitilskud til energimærkning af store bygninger i københavns kommune

Hvad går det ud på?

Søg om tilskud til et opdateret energimærke og gennemgang af fjernvarmecentral/ventilationsanlæg. Puljen er til etageejendomme med energimærke E, F eller G, eller uden et energimærke.

Hvem kan søge?

  • Andels- og ejerforeningers bestyrelser eller ejere af private udlejningsejendomme. Puljen søges på vegne af hele ejendommen
  • Ejendommen skal enten:
    • Have energimærke E, F eller G, der er mere end to år gammelt,  
    • Have et udløbet energimærke dvs. mere end 10 år gammelt og som har været energimærke E, F eller G, eller
    • Aldrig have fået et energimærke.

Københavns Kommune definerer en etageboligejendom, som en ejendom med mindst 5 boligenheder/husstande.


Ansøgningsfristen er 1 Oktober 2022, så det er absolut sidste udkald

https://byfornyelsespuljer.kk.dk/energitjek-2022CM5 har ingen økonomisk vinding på ovenstående, Københavns kommune har indgået aftale med anden rådgiver om energimærkning på ovenstående.