Energimærkning boligforening


Det er lovpligtigt at energimærke boligforeningens ejendomme. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i ejendommene.

Energimærket har en gyldighed på 10 år, og det er bestyrelsens ansvar, at foreningen altid har et gyldigt energimærke.

Hvad er et energimærke?

Energimærket er en kortlægning af bygningens energimæssige stand.

Vi gransker klimaskærm, varme-, ventilations- samt tekniske anlæg samt mulighederne for etablering af vedvarende energi såsom solcelle- eller solfangeranlæg.


Ovenstående granskning og dataindsamling opsummeres i en energimærkningsrapport, hvor alle muligheder for energieffektivisering beskrives og oplistes efter rentabilitet. Det giver foreningen de bedste forudsætninger for at prioritere de fremtidige investeringer og energiforbedringer for netop Jeres ejendom.

Fordele ved at ajourføre energimærket.

Energimærket er et rigtigt godt værktøj til beslutningstagerne omkring prioriteringen af energiforbedringer og/eller i kombination med drift- og vedligeholdelsesplanen. Desuden skal boligforeningerne bruge et gyldigt energimærke i forbindelse med ansøgning om tilskud fra de såkaldte energipuljer til eksempelvis vinduesudskiftninger og lign.
Ydermere kan en højere klassificering af energimærket medføre højere ejendomsværdi.

Hvornår skal vores forening have lavet et energimærke?

Energimærket skal fornyes hver tiende år, ved større forbedringer kan det være en god idé at forny energimærket før gyldighedsperioden udløber, så ejendommens energimærke afspejler de forbedringer der nu er foretaget.

Energimærket fungerer også som supplerende materiale til foreningens drifts- og vedligeholdelsesplan, og dermed hjælper beslutningstagerne til at træffe de energirigtige løsninger ved løbende renoveringsarbejder.


Energimærke af boligforeninger

r du en boligforening, der ønsker at øge energieffektiviteten i dine bygninger og samtidig spare penge på driftsomkostningerne? Så er energimærker måske løsningen for dig!

Energimærker er et system, der rangerer bygninger på en skala fra A til G, hvor A er den mest energieffektive og G den mindst energieffektive. Mærkerne tager højde for en række faktorer, såsom bygningskonstruktion, varmeanlæg, belysning og ventilation, og giver Jer et overblik over, hvordan Jeres boligforening ligger i forhold til energieffektivitet.

Energimærket er opdelt i 2 dele; Den primære del, der vurderer bygningens energieffektivitet i dag, og en sekundær del, der vurderer den potentielle energieffektivitet, hvis der foretages energiforbedringer. Dette kan være et nyttigt værktøj, hvis I ønsker at investere i energiforbedringer for at øge bygningernes værdi og reducere driftsomkostningerne.

Ved at få energimærket Jeres bygninger kan I vise, at I tager ansvar for miljøet og gør en indsats for at reducere CO2-udledningen. Dette kan være attraktivt at få hævet ejendommens rangering på energimærkeskalaen, da man kan fastholde lejere i energieffektive bygninger og tiltrække potentielle købere, og kan derfor bidrage til at øge værdien af dine bygninger.

Tjek om i allerede har et gyldigt energimærke

Ved at slå op på boligejer.dk kan man altid se gældende og historiske energimærker.

FORDELE VED OS
 • Høj faglighed
 • Hurtig udarbejdelse af mærker
 • Stor kundetilfredshed
 • Konkurrencedygtige priser
Få et uforpligtende tilbud på energimærkning af jeres ejendom.

Hvorfor vælge CM5

Sikkerhed og uvildighed. Vælg en energikonsulent der er underlagt brancheorganisationen Danske bygningskonsulenter.
CM5 auditeres af byggeriets kvalitetskontrol,
som sikrer at vi efterlever vores kvalitetsprotokol.


CM5 er DS/EN ISO9001-certificeret.

Hvorfor energioptimere eller energirenovere boligforeningen?

Der er store gevinster ved at energiforbedre og optimere foreningens ejendomme.

 • Økonomiske besparelser for beboerne: Gennemførelsen af energiforbedringer kan føre til besparelser på energiregninger for beboerne. Lavere energiforbrug betyder lavere udgifter.

 • Reduktion af miljøpåvirkning: Efterisolering og nye installationer medfører bedre energieffektivitet og dermed også reduktion af CO2-udledningen og andre negative miljøpåvirkninger.

 • Øget komfort: Energieffektive bygninger skaber et mere behageligt indeklima med mere ensartet temperatur og bedre luftkvalitet.

 • Øget ejendomsværdi: Boligforeninger med et bedre energimærke har en højere ejendomsværdi,

At tage skridt mod energieffektivitet, er en investering i en mere bæredygtig fremtid for både beboere og samfundet som helhed. De økonomiske, miljømæssige og komfortmæssige fordele bidrager til at skabe boliger, der ikke kun er energieffektive, men også mere attraktive og ansvarlige.

Udfordringer

Boligforeninger står over for komplekse udfordringer, når det kommer til at håndtere energiforbedringer, dette omfatter:

 • Skala og diversitet: Større boligkomplekser kan have en bred vifte af boligtyper og bygningsstrukturer, hvilket kræver skræddersyede løsninger.
 • Kollektive beslutninger: Beslutningsprocesser i boligforeninger involverer flere interessenter, og derfor kan beslutninger om energirenoveringer være mere tidskrævende.
 • Finansiering: Finansiering af store projekter kan være en udfordring, dog er flere kreditinstitutter positive over for ejendomsforbedringer. Vi hjælper også med at lave projektmateriale og oplæg til renoveringsprojekter.

Trin til at forbedre mærkningen

Når det kommer til at forbedre energimærkningen i boligforeninger, er der flere konkrete skridt, der kan tages for at øge bygningernes energieffektivitet og reducere miljøpåvirkningen. Her er nogle afgørende trin, som boligforeninger kan overveje:

1. Energirenovering af bygninger:

Energirenovering er en omfattende tilgang, der kan omfatte udskiftning af vinduer og døre, opgradering af tagisolering, renovering af varmesystemer og meget mere. Dette kan markant reducere energispild og forbedre bygningers generelle ydeevne.

2. Installation af energieffektive apparater og belysning:

Udskiftning af ældre apparater og ineffektive belysningskilder med moderne, energieffektive modeller kan føre til betydelige energibesparelser. LED-belysning, energibesparende køleskabe og energivenlige ovne er blot nogle af de muligheder, der kan bidrage til lavere energiforbrug.

3. Isolering og tætning af bygninger:

Manglende isolering og tætning af bygninger kan resultere i varmetab om vinteren, og varme indtrængning om sommeren. Ved at forbedre isoleringen og tætningen af bygningerne kan man opnå mere konstante temperaturer indendørs, og reducere behovet for opvarmning eller køling.

4. Implementering af smarte energistyringssystemer:

Smarte energistyringssystemer giver boligforeninger mulighed for at overvåge og styre energiforbruget mere præcist. Dette kan omfatte automatiserede termostater, tidsindstillede belysningssystemer og avancerede kontrolsystemer for varme og køling.

At tage disse skridt kræver planlægning, samarbejde og investering, men resultatet er en lang række fordele, der strækker sig ud over blot at forbedre energimærkningen. Beboere vil opleve lavere energiomkostninger, boligforeningerne vil reducere deres miljømæssige fodaftryk og ejendommene vil blive mere komfortable og værdifulde.

Samfundsfordele ved fokus på energimærkningen i boligforeninger

Energimærkning i boligforeninger overskrider grænserne for enkelte bygninger og udgør en kollektiv indsats med potentielle positive virkninger, der strækker sig ud over de umiddelbare fordele. Denne samlede indsats spiller en central rolle i at opfylde større bæredygtighedsmål og inspirere til handling i hele samfundet.

Bidrag til større bæredygtighedsmål

Kollektiv energimærkning i boligforeninger er en konkret måde, hvorpå samfund kan nærme sig større bæredygtighedsmål som f.eks. reduktion af CO2-udledning og energiforbrug. Ved at forbedre energieffektiviteten i et større antal boliger opnås en dominoeffekt, hvor den samlede positive indvirkning på miljøet forstærkes. Dette er afgørende for at imødekomme internationale aftaler og skabe en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer.

Inspirerende effekt

En bemærkelsesværdig sideeffekt af energimærkning i boligforeninger er dens inspirerende potentiale. Når boligforeninger tager skridt mod energieffektivitet, bliver de en lysende kilde til inspiration for andre bygningsejere og lokalsamfund. Succeshistorier og konkrete resultater demonstrerer, at det er muligt at opnå positive ændringer på en skala, der har reel indflydelse. Dette kan udløse en bølge af lignende initiativer, der spreder sig gennem samfundet og forstærker bestræbelserne på at skabe en mere bæredygtig verden.