Energimærkning af boligforeninger


Det er lovpligtigt at energimærke boligforeningens ejendomme. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i ejendommene.

Energimærket har en gyldighed på 10 år, og det er bestyrelsens ansvar, at foreningen altid har et gyldigt energimærke.

Hvad er et energimærke?

Energimærket er en kortlægning af bygningens energimæssige stand.

Vi gransker klimaskærm, varme-, ventilations- samt tekniske anlæg samt mulighederne for etablering af vedvarende energi såsom solcelle- eller solfangeranlæg.


Ovenstående granskning og dataindsamling opsummeres i en energimærkningsrapport, hvor alle muligheder for energieffektivisering beskrives og oplistes efter rentabilitet. Det giver foreningen de bedste forudsætninger for at prioritere de fremtidige investeringer og energiforbedringer for netop Jeres ejendom.
Fordele ved at ajourføre energimærket.

Energimærket er et rigtigt godt værktøj til beslutningstagerne omkring prioriteringen af energiforbedringer og/eller i kombination med drift- og vedligeholdelsesplanen. Desuden skal boligforeningerne bruge et gyldigt energimærke i forbindelse med ansøgning om tilskud fra de såkaldte energipuljer til eksempelvis vinduesudskiftninger og lign.
Ydermere kan en højere klassificering af energimærket medføre højere ejendomsværdi.

Hvornår skal vores forening have lavet et energimærke?

Energimærket skal fornyes hver tiende år, ved større forbedringer kan det være en god idé at forny energimærket før gyldighedsperioden udløber, så ejendommens energimærke afspejler de forbedringer der nu er foretaget.

Energimærket fungerer også som supplerende materiale til foreningens drifts- og vedligeholdelsesplan, og dermed hjælper beslutningstagerne til at træffe de energirigtige løsninger ved løbende renoveringsarbejder.


Energimærke af boligforeninger

r du en boligforening, der ønsker at øge energieffektiviteten i dine bygninger og samtidig spare penge på driftsomkostningerne? Så er energimærker måske løsningen for dig!

Energimærker er et system, der rangerer bygninger på en skala fra A til G, hvor A er den mest energieffektive og G den mindst energieffektive. Mærkerne tager højde for en række faktorer, såsom bygningskonstruktion, varmeanlæg, belysning og ventilation, og giver Jer et overblik over, hvordan Jeres boligforening ligger i forhold til energieffektivitet.

Energimærket er opdelt i 2 dele; Den primære del, der vurderer bygningens energieffektivitet i dag, og en sekundær del, der vurderer den potentielle energieffektivitet, hvis der foretages energiforbedringer. Dette kan være et nyttigt værktøj, hvis I ønsker at investere i energiforbedringer for at øge bygningernes værdi og reducere driftsomkostningerne.

Ved at få energimærket Jeres bygninger kan I vise, at I tager ansvar for miljøet og gør en indsats for at reducere CO2-udledningen. Dette kan være attraktivt at få hævet ejendommens rangering på energimærkeskalaen, da man kan fastholde lejere i energieffektive bygninger og tiltrække potentielle købere, og kan derfor bidrage til at øge værdien af dine bygninger.

Tjek om i allerede har et gyldigt energimærke

Ved at slå op på boligejer.dk kan man altid se gældende og historiske energimærker.

FORDELE VED OS
  • Høj faglighed
  • Hurtig udarbejdelse af mærker
  • Stor kundetilfredshed
  • Konkurrencedygtige priser
Få et uforpligtende tilbud på energimærkning af jeres ejendom.

Hvorfor vælge CM5

Sikkerhed og uvildighed. Vælg en energikonsulent der er underlagt brancheorganisationen Danske bygningskonsulenter.
CM5 auditeres af byggeriets kvalitetskontrol,
som sikrer at vi efterlever vores kvalitetsprotokol.


CM5 er DS/EN ISO9001-certificeret.