Fremsendelse af materiale ifm. energimærkning

Indledningsvist opfordrer vi til at få et udfyldt ejeroplysningsskema for ejendommen.

Ejeroplysningsskemaet finder i lige her
Det er frivilligt, om man ønsker at udfylde skemaet eller ej. Hvis ikke vi har det i hænde inden besigtigelse vil følgende udelades fra rapporten:

- Destruktive prøver
- Det oplyste forbrug
- Eventuelle specifikke bygningsdele som ikke kan besigtiges. Vi vil skønne isoleringsmængder ud efter
renoveringstidspunkt.

Hvis følgende kan fremskaffes/er relevant bedes dette vedlægges svarmailen.

  • Plan-, snit-, facadetegning og opstalter
  • Tidligere energimærke
  • Attest på hulmursisolering/faktura herfor
  • Seneste rapport for gas- eller oliekedeltest
  • Datablad på kedel, varmepumpe, ventilationsanlæg mm.
  • Solceller; opgørelse/aftale med elselskab omhandlende afgift/salgspris på solcellestrøm.
  • Eventuelt varmeregnskab (flerfamiliehuse)
Bemærk at ovenstående IKKE er et krav at udfylde. 
Energimærket kan udarbejdes uden fremsendelse af materiale.

Til bygningsgennemgangen

Når tilbuddet er accepteret skal der fastlægges en dato for ejendomsgennemgang.
Det er ikke nødvendigt, at en repræsentant deltager i gennemgangen, men er naturligvis velkommen til at deltage. En bygningsgennemgang tager typisk 1-2 timer.
Vi skal have adgang til følgende områder når vi foretager en bygningsgennemgang for flerfamiliehuse:
  • Varmecentral
  • Fællesarealer (bagtrapper, Hovedtrapper, kælder, loftsrum)
  • Stikprøvegennemgang af 1-2 lejligheder. (Hvis der er tagboliger skal vi også have adgang til en af disse)
Det er ikke nødvendigt, at en repræsentant deltager. Typisk ses det dog, at en fra bestyrelsen sikrer adgang og deltager i gennemgangen eller assisterer med nøgler. Hvis der er en nøgleboks er det også fint med kode til nøgleboksen. Det er dog vigtigt, at vi får anvist, hvilke lejligheder vi kan foretage stikprøvekontrol i, og at beboerne er varslet om vores besøg.

Er der spørgsmål til ovenstående kan vi kontaktes på nedenstående oplysninger.

Kontakt os

Adresse

Hasselvej 80

2830

Danmark

E-mail
Telefon