Energirådgivning

Du ønsker at komme i gang med energirenovering af din ejendom, men hvor skal man starte? Hvad er mest rentabelt, og er der synergieffekter ved at udføre en eller flere tiltag?

Det hele starter med energimærket.

Energimærket tager udgangspunkt i din ejendom. Samtlige bygningsdele og tekniske installationer måles nøjagtigt op. Al data indtastes i vores system som er en videreudvikling af BE18, Statens bygningsinstituts beregningsprogram for at bestemme bygningsers energibehov.
Du står nu tilbage med en rapport med detaljerede forslag på energiforbedringer

Du kan bestille energimærket til din ejendom her.

Private husejere

Boligforeninger

Erhverv

Energimærket af ajourført, hvad så nu?

Der vil, som illustreret ovenfor være forslag til energiforbedringer og prisestimater samt besparelser. Men hvor skal man nu starte? Og hvilke emner har synergieffekter? Og hvordan hænger løsningerne sammen med eventuelle om- og tilbygninger? Er der installationer og ombygninger, som rent byggeteknisk giver mening at udføre simultant?
Alt dette har signifikant indflydelse på de energitekniske tiltag, økonomi og funktionalitet.

Alt ovenstående kan vi hjælpe med, så et kommende projekt er tilrettelagt jeres økonomi, ejendom og ønsker.

Få CM5 som bygherrerådgiver!

Hvad kan vi hjælpe med?

1) Projektgranskning og ideoplæg.
2) Energiberegninger og projektering.
3) Dialog med fagspecialister, herunder VE-montører og producenter.
4) Udbud, herunder fag- og hovedentrepriser.
5) Fagtilsyn og byggestyring.
6) Afleveringsforretning og projektafslutning.

Forløbet

På baggrund af energimærkningsrapporten afholder vi et møde på adressen, hvor vi i fællesskab gennemgår jeres ønsker og vores anbefalinger. Er husets klimaskærm ringe- eller beskedent isoleret vil dette være det første der regnes på, så et kommende nyt centralvarmeanlæg kan dimensioneres i en fornuftig grad og størrelse.
Står i med ønsker om at opføre en tilbygning sammen med en større energirenovering kan vi bistå med at lave en varmetabsramme for tilbygningen, og på den måde få samspil med alle relevante faktorer.
Alt ovnstående dækker punkter 1-3, og når projektets essens er på plads kan punkt 4-6 påbegyndes.
Vi laver udbudsbeskrivelser til de respektive aktører der skal byde ind på jeres energirenoveringsopgave og hjælper med at selektere de bud vi får på opgaverne. Når kontrakter er på plads og underskrevet fører vi løbende fagtilsyn med udførslen og sikrer arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt og iht. de gældende normer og regler.
Afslutningsvis bistår vi afleveringsforretningen, hvor vi sammen med håndværkerne gennemgår arbejdet og sikrer at det lever op til udbudsbeskrivelsen.

Hvorfor er rådgivning nødvendigt?

Som lægmand kan det være svært at finde ud af, hvor det giver mening at sætte ind over for energiforbedringer. Hvilke emner har synergieffekt, og i hvilken rækkefølge bør forbedringer eksekveres? Yderligere bliver det ikke mindre komplekst når man skal orkestrere og koordinere 5-6 faggrupper inden for håndværksfaget.

Fejldimensionering af eksempelvis luft/vand-varmepumper er en typisk problematik. Nedenfor ses en ejendoms dimensionerede varmetab. Den blå kolonne afspejler de nuværende forhold, og den grønne kolonne afspejler forhold ved efterisolering af klimaskærmen.
Her er det dimensionsgivende varmetab hhv. 20,5 og 7,75 kW.
Differencen er svimlende 12,75 kW. Hvis centralvarmeanlægget blot udføres til eksisterende forhold bliver det ved efterisolering meget overdimensioneret. Der vil typisk også være udfordringer med virkningsraden grundet den høje fremløbstemperatur på varmefordelingsanlægget. En anden problematik er underdimensionerede varmeanlæg. Her vil en el-patron i varmeanlægget slå ind, når effekten af varmepumpen ikke er tilstrækkelig. Dette vil også stærkt reducerede virkningsgraden når anlægget spidsbelastes.

Få hjælp til energirådgivning, kontakt os her.