Farvel til bygningspuljen og hej til to nye.

Bygningspuljens midler blev hurtigt afsat og puljen lukkede tilbage i efteråret 2023.
Nu erstattes denne med to nye puljer; Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen. Her er samlet afsat 340 mio kr.


Varmepumpepuljen
Varmepumpepuljen skulle være startet allerede her i foråret, men seneste melding fra Energistyrelsen er, at denne først åbner til sommeren 2023.
Der er allokeret 238 mio kr. til varmepumpepuljen indtil videre.
Bemærk at hvis dit boligområde allerede har - eller har planer om at få - fjernvarme, kan denne pulje ikke søges.

Energirenoveringspuljen
På nuværende tidspunkt ved vi, at der er afsat 102 mio kr, og at ansøgningsportalen skulle åbne i sommeren 2023.
Det forventes, at tilskuddet vil gå til vinduesudskifting, efterisolering og øvrige energiforbedrende foranstaltninger i hjemmet.


Tilmeld dig Energistyrelsens nyhedsbrev her, og bliv opdateret når puljerne bliver iværksat


Hvordan forbereder jeg mig bedst til ansøgningspuljerne?
  • Det er forventeligt, at det vil være bygninger med energimærkning E, F og G som kan benytte sig af energirenoveringspuljen. Dette skal dokumenteres med et gyldigt energimærke.
  • Hvis CM5 eller en anden rådgiver hjælper dig med ansøgningen, er det vigtigt at vedlægge Tro og love-erklæringen fra energistyrelsen med din ansøgning.
  • Ejeroplysninger på boligen skal vedlægges, disse kan hentes på tinglysning.dk


Vi oplever allerede nu efterspørgsel på energimærker ifm. forberedelserne til puljerne åbner. Husk at få rekvireret dit energimærke rettidigt og inden industriferien henover sommeren.